1 Mesh Bằng Bao Nhiêu Mm

5 min read Jun 11, 2024
1 Mesh Bằng Bao Nhiêu Mm

1 Mesh Bằng Bao Nhiêu mm?

Mesh là một đơn vị đo lường trong lĩnh vực công nghiệp và khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực sàng lọc và phân loại vật liệu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về giá trị của 1 mesh bằng bao nhiêu mm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đơn vị mesh và cách chuyển đổi từ mesh sang mm.

Định nghĩa Mesh

Mesh là một đơn vị đo lường được sử dụng để đo kích thước của các vật liệu, chẳng hạn như hạt, bột, và lưới. Mesh được định nghĩa là số lượng của các lỗ nhỏ trên một đơn vị diện tích. Ví dụ, một lưới có kích thước 1 inch vuông (2,54 cm vuông) có 10 lỗ nhỏ thì được gọi là mesh 10.

Chuyển đổi từ Mesh sang mm

Để chuyển đổi từ mesh sang mm, chúng ta cần biết rằng mỗi mesh tương ứng với một kích thước lỗ nhỏ nhất định. Dưới đây là bảng chuyển đổi từ mesh sang mm:

Mesh Kích thước lỗ (mm)
4 4.76 mm
6 3.36 mm
8 2.38 mm
10 1.91 mm
12 1.68 mm
14 1.41 mm
16 1.19 mm
18 1.00 mm
20 0.84 mm
24 0.71 mm
30 0.59 mm
35 0.50 mm
40 0.42 mm
45 0.36 mm
50 0.30 mm

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng giá trị của 1 mesh bằng bao nhiêu mm phụ thuộc vào kích thước lỗ nhỏ trên lưới. Tuy nhiên, để tiện lợi, chúng ta có thể lấy giá trị trung bình của 1 mesh là khoảng 0.15 mm.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về đơn vị mesh và cách chuyển đổi từ mesh sang mm. Chúng ta đã biết được rằng giá trị của 1 mesh bằng bao nhiêu mm phụ thuộc vào kích thước lỗ nhỏ trên lưới. Tuy nhiên, để tiện lợi, chúng ta có thể lấy giá trị trung bình của 1 mesh là khoảng 0.15 mm.

Related Post